GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN » SIR ALEC Danda Bohemia "ALEC"

SIR ALEC Danda Bohemia "ALEC"

                                                     Interchampion  

                                                                    born 01.07.2015

                                                                    breeder Dana Marsikowa / Czech Rep /

                                                                   owner  Ewa Pruszewicz

Champion Bułgarii

Grand Champion Bułgarii

Champion Bałkanów

Champion Basarabiei

Champion Mołdawii

Grand Champion Mołdawii

Champion Polski

Młodzieżowy Champ. Polski