PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA [POAG]

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA [POAG] – JASKRA PIERWOTNA

POAG to choroba genetyczna występująca u rasy Petit Basset Griffon Vendeen. Jaskra jest chorobą nieuleczalną i postępującą, która niszczy nerw wzrokowy i prowadzi do nieuleczalnej ślepoty. Powoduje niewyobrażalny ból i cierpienie. Jest przekazywana przez rodziców potomstwu. Rozwija się w obu oczach. Obecnie od 2015 został wyodrębniony gen odpowiedzialny za POAG – testy przeprowadza się w Anglii. Ocena wyników to CLEAR / zdrowy / CARRIER / nosiciel ale zdrowy / AFFECTED / chory / Na podstawie tych badań odpowiedni dobór rodziców pozwala uniknąć tej choroby u potomstwa. W mojej hodowli wszystkie psy są przebadane i zdrowe a więc moje szczenięta NIGDY nie zachorują na POAG. Więcej informacji o POAG na www.aht.org.uk/cms-display/geneticts_poag.htmi